Demofilmer

Demofilmer

Digitalisering av 16 mm film

Her ser du forskjellen mellom vår standard- og premiumpakke ved overføring av 16 mm film til digital.

Digitalisering av Super 8

Her ser du forskjellen mellom vår standard- og premiumpakke ved overføring av Super 8 til digital.

Digitalisering av VHS

Her ser du forskjellen mellom vår standard- og premiumpakke ved overføring av VHS til digital.

Digitalisering av Mini DV

Her ser du forskjellen mellom vår standard- og premiumpakke ved overføring av Mini DV til digital.

Digitalisering av Hi8

Her ser du forskjellen mellom vår standard- og premiumpakke ved overføring av Hi8 til digital.